Cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do BNS-ART. Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

BNS-ART używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Zasady polityki prywatności

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby korzystające ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem: www.etuifrio.pl („Sklep internetowy”) jest BNS-ART z siedzibą w Gliwicach, pod adresem: ul. Karnawałowa 14, 44-105 Gliwice, NIP: 641-226-44-09, REGON: 240786629, („Administrator danych” lub „BNS-ART”).

Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego będą przetwarzane przez BNS-ART na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,z późn. zm) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn, zm.).

Administrator danych gromadzi następujące dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem witryny Sklepu internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie internetowym:

  • – imię i nazwisko lub nazwa podmiotu korzystającego ze Sklepu internetowego,
  • – adres zamieszkania lub siedziby,
  • – adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  • – adres poczty elektronicznej,
  • – numer telefonu kontaktowego,
  • – numer ewidencyjny NIP osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą,
  • – numer wpisu do rejestru lub ewidencji, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą.

Dane osobowe osoby korzystającej ze Sklepu internetowego będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, złożonego przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego, prowadzonego przez BNS-ART, w celach marketingowych, to jest w celu przesyłania osobom korzystającym ze Sklepu internetowego informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach i newslettera BNS-ART, jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu internetowego wyrazi na to zgodę.

BNS-ART nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, danych personalnych czy teleadresowych klientów oraz osób korzystających ze Sklepu internetowego z zastrzeżeniem zdania następnego. BNS-ART zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klientów lub innych osób korzystających ze Sklepu internetowego organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Udostępnianie danych osobowych przez osoby korzystające ze Sklepu internetowego ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i jego zrealizowania przez BNS-ART

Osobom korzystającym ze Sklepu internetowego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Realizacja tego uprawnienia może nastąpić poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji konta w Sklepie internetowym założonego przez osobę korzystającą ze Sklepu internetowego, a w przypadku osób, niezarejestrowanych w Sklepie internetowym poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: kontakt@frio.pl

Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich, w tym w szczególności ich modyfikowanie i pozyskiwanie przez osoby nieuprawnione, lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające zmianie, utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator danych zapewnia, że system informatyczny służący do przetwarzania danych oraz system zarządzania tym przetwarzaniem spełniają wymagania określone przez przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

BNS-ART zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Zasadach Polityki Prywatności. O planowanych zmianach Zasad Polityki Prywatności BNS-ART będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.


zadzwoń